↑ Return to Profil

Visi , Misi dan Moto

 

VISI

Melahirkan insan gemilang secara bersepadu menjelang tahun 2020

 

MISI

SMK Pondok Upeh akan melaksanakan sistem pendidikan komprehensif melalui pencapaian kurikulum, kokurikulum, sahsiah dan disiplin, pengurusan dan pentadbiran serta komitmen komuniti selaras dengan kemajuan global

 

MOTO

 

Menjana Insan Gemilang